Ieremia, un profet care a ascultat de Dumnezeu ºi a plãtit un preþ pentru aceasta.
Vã prezentãm un joc în care împreunã cu copiii voºtri veþi fi alãturi de el, învãþând despre curajul sãu ºi despre felul în care ºi-a iubit þara ºi poporul!

un joc pentru copii între 5 ºi 10 ani

Vrei sã le vezi?
Sau sã faci download gratuit
la câteva dintre ele?
Click aici!

Un joc educativ ºi interesant. Copiii vor fi alãturi de Ieremia dar ºi alãturi de alte personaje mai puþin cunoscute din Biblie, învãþând lucruri noi despre o perioadã grea din istoria poporului Israel, ascultând povestirea scrisã într-un limbaj simplu ºi accesibil, rãspunzând la întrebãri ºi rezolvând probleme de perspicacitate adecvate vârstei lor.
Acest joc va dezvolta cunostinþele copiilor, spiritul lor de observaþie ºi atenþia la detalii iar planºele de colorat incluse în joc vor oferi clipe plãcute ºi instructive, prin versetele biblice scrise sub fiecare desen de colorat.

Ce conþine cutia:

 • o carte cu povestirea lui Ieremia - o poþi vedea aici!
 • cartonaºe de joc
  • 15 cartonaºe cu întrebãri despre istoria lui Ieremia
  • 10 cartonaºe cu întrebãri cu trei rãspunsuri dintre care unul singur este corect
  • 5 cartonaºe cu câte douã desene între care existã ºase deosebiri - vreþi unul dintre ele? Click aici!
  • 5 cartonaºe cu câte o propoziþie la care se rãspunde prin "adevãrat" sau "fals"
  • 5 cartonaºe cu drumuri sinuoase care duc de la împãrat la una din destinaþiile desenate pe cartonaº - vreþi sã faceþi download la douã dintre ele? Click aici!
  • 5 cartonaºe cu careuri de litere în care urmând sãritura calului de ºah jucãtorii trebuie sã gãseascã anumite cuvinte - click aici ca sã faceþi download la douã dintre ele!
  • 5 cartonaºe cu mozaicuri formate din diferite obiecte, pe care se aflã cuvintele unui verset din Ieremia pe care jucãtorii vor trebui sã îl afle - click aici ca sã faceþi download la douã dintre ele!
 • doisprezece pioni de joc coloraþi ºi un zar
 • regulile de joc ºi rãspunsurile la întrebãri
 • coli cu desene de colorat - click aici dacã vreþi sã le vedeþi sau sã faceþi download la aceste coli!
 • o tablã de joc - pe o parte se aflã traseul jocului Ieremia ºi Împãraþii, iar pe cealaltã parte se aflã jocul Misiunea soldaþilor

Cum se joacã? Click aici pentru regulile de joc!


Preþ: (preþurile de mai jos NU includ cheltuielile poºtale)

Ieremia ºi Împãraþii- 56 lei


>

ªi nu uitaþi de celelalte jocuri disponibile la proBIsoft: