Puteþi petrece ore întregi alãturi de copii sau de un grup de adolescenþi sau tineri învãþând aproape pe nesimþite ce ne spune Biblia despre moartea ºi Învierea Domnului Isus!

Un joc care ne poartã pas cu pas alãturi de Domnul Isus în tot ceea ce s-a întâmplat de la Cina cea de Tainã ºi pânã dupã Înviere.

Cutia conþine:

 • patru seturi de cartonaºe cu întrebãri din Biblie despre evenimentele întâmplate în Sãptãmâna Patimilor, în ziua Învierii ºi dupã Înviere.
  Pe verso se aflã:
  • întrebarea
  • rãspunsul corect la întrebare
  • versetul sau frgamentele de versete din Biblie care conþin rãspunsul corect
 • patru puzzle-uri a câte 25 de piese, ce formeazã tot atâtea tablouri superbe care redau cele mai importante momente ale acestor zile.
 • patru cartonaºe cu miniaturi ale acestor tablouri - modele pentru reconstituirea tablourilor-puzzle
 • patru pioni coloraþi (piese de joc colorate)
 • tabla de joc
 • instrucþiuni de joc

Cu aceste componente se pot juca douã jocuri:

Preþul plãtit de Isus - rãspunsurile corecte la întrebãrile de pe cartonaºe aduc jucãtorilor piese de puzzle, câºtigãtor fiind cel ce reuºeºte sã completeze primul tabloul ales.

Sã fim alãturi de Isus - un joc în care prin rãspunsuri corecte la întrebãri ne grãbim cu pionii pe tabla de joc sã ajungem cât mai repede lângã Domnul Isus.


Preþ: (preþurile de mai jos NU includ cheltuielile poºtale)

Coroana de Spini- 60 lei

>

ªi nu uitaþi de celelalte jocuri disponibile la proBIsoft: