Un joc inedit, atractiv ºi educativ! Vei petrece un timp plãcut cu copiii tãi,
învãþând din povestirea lui Iona despre bunãtatea ºi dragostea lui Dumnezeu,
despre neascultare ºi consecinþele ei, ºi despre ºansele
pe care ni le acordã Dumnezeu tuturor.

un joc pentru copii între 5 ºi 10 ani

Vrei sã le vezi?
Sau sã faci download gratuit
la câteva dintre ele?
Click aici!

Un joc simplu, dar deosebit de educativ ºi interesant. Copiii îl vor urma cu pionii de joc pe Iona în cãlãtoria lui, învãþând din Biblie ascultând povestirea scrisã într-un limbaj simplu ºi accesibil, rãspunzând la întrebãri ºi rezolvând probleme de perspicacitate adecvate vârstei lor.
Acest joc va dezvolta cunostinþele copiilor, spiritul lor de observaþie ºi atenþia la detalii iar planºele de colorat incluse în joc vor oferi clipe plãcute ºi instructive, prin versetele biblice scrise sub fiecare desen de colorat.

Ce conþine cutia:

 • o carte cu povestirea lui Iona - o poþi vedea aici!
 • cartonaºe de joc
  • 7 cartonaºe cu întrebãri despre Iona ºi misiunea lui
  • 7 cartonaºe întrebãri cu trei rãspunsuri dintre care unul singur este corect
  • 5 cartonaºe cu câte douã desene între care existã ºase deosebiri - vreþi unul dintre ele? Click aici!
  • 7 cartonaºe cu câte o propoziþie la care se rãspunde prin "adevãrat" sau "fals"
  • 5 cartonaºe cu drumuri sinuoase care duc de la Iona la una din destinaþiile desenate pe cartonaº - vreþi sã faceþi download la douã dintre ele? Click aici!
  • 5 cartonaºe în care jucãtorului i se cere sã afle câte dintre anumite obiecte se aflã într-un careu de pe verso în care sunt desenate mai multe astfel de obiecte, plante sau animale - click aici ca sã faceþi download la douã dintre ele!
 • patru pioni de joc coloraþi ºi un zar
 • regulile de joc ºi rãspunsurile la întrebãri
 • coli cu desene de colorat - click aici dacã vreþi sã le vedeþi sau sã faceþi download la aceste coli!
 • o tablã de joc - pe o parte se aflã traseul Cãlãtoria lui Iona, iar pe cealaltã parte se aflã traseul Cu viermele spre rãdãcinã

Cum se joacã? Click aici pentru regulile de joc!


Preþ: (preþurile de mai jos NU includ cheltuielile poºtale)

Umbrela lui Iona - 56 lei


>

ªi nu uitaþi de celelalte jocuri disponibile la proBIsoft: