Un joc pentru

  • copii, pãrinþi ºi bunici!
  • ºcoli biblice de vacanþã, tabere, cluburi de copii

În cutie gãsiþi 50 de cartonaºe:

  • 25 de cartonaºe, pe fiecare fiind desenat un personaj, alãturi de un obiect sau alãturi de un alt element (plantã, animal, construcþie...) asociate acelui personaj, conform unui text din Biblie. Pe acest cartonaº este scris numele personajului desenat.
  • 25 de cartonaºe, pe fiecare fiind desenat un alt personaj, asociat foarte clar în Biblie cu personajul de pe cartonaºul descris mai sus, ºi el alãturi de un obiect sau un element caracteristic, care poate fi acelaºi din desenul de pe cartonaºul descris mai sus, sau altul. ªi pe acest cartonaº este scris numele personajului desenat.

Preþ: (preþurile de mai jos NU includ cheltuielile poºtale)

Doi oameni mari - 24 lei

Dacã acest joc vi se pare interesant, nu uitaþi sã faceþi cunoºtinþã ºi cu Cine cautã, gãseºte

>

ªi nu uitaþi de celelalte jocuri disponibile la proBIsoft: