Daniel, un personaj fascinant, un adevãrat erou îndrãgit deopotrivã de copii ºi adulþi.
Vã prezentãm un joc în care împreunã cu copiii din grupa voastrã veþi fi alãturi de el, învãþând despre curajul, demnitatea, credinþa în Dumnezeu ºi înþelepciunea lui Daniel!

un joc pentru grupele de copii între 5 ºi 10 ani

Vrei sã le vezi?
Sau sã faci download gratuit
la câteva dintre ele?
Click aici!

Un joc simplu, dar deosebit de educativ ºi interesant. Copiii vor trãi alãturi de Daniel la curtea împãraþilor Babilonului, învãþând din Biblie ascultând povestirea scrisã într-un limbaj simplu ºi accesibil, rãspunzând la întrebãri ºi rezolvând probleme de perspicacitate adecvate vârstei lor.
Acest joc va dezvolta cunostinþele copiilor, spiritul lor de observaþie, atenþia la detalii ºi spiritul de echipã.

Ce conþine cutia:

 • o carte cu povestirea lui Daniel ºi regulile jocului - o poþi vedea aici!
 • cartonaºe de joc
  • 7 cartonaºe cu întrebãri despre Daniel
  • 7 cartonaºe cu întrebãri cu trei rãspunsuri dintre care unul singur este corect
  • 5 cartonaºe cu câte douã desene între care existã ºase deosebiri - vreþi unul dintre ele? Click aici!
  • 7 cartonaºe cu câte o propoziþie la care se rãspunde prin "adevãrat" sau "fals"
  • 5 cartonaºe cu drumuri sinuoase care duc de la împãrat la una din destinaþiile desenate pe cartonaº - vreþi sã faceþi download la douã dintre ele? Click aici!
  • 5 cartonaºe care au pe o faþã o întrebare prin care jucãtorului i se cere sã afle câte obiecte care îndeplinesc o anumitã condiþie se aflã în careul de pe verso - click aici ca sã faceþi download la douã dintre ele!
 • patru pioni de joc magnetici ºi un zar
 • rãspunsurile la întrebãri
 • o tablã de joc cu dimensiunile 45 x 60 cm. Aceastã tablã de joc se fixeazã pe o tablã magneticã cu ajutorul unor piese - coltar magnetice (tabla magneticã nu este inclusã în joc, dar piesele coltar sunt incluse în cutia jocului)

Cum se joacã? Click aici pentru regulile de joc!


Preþ: (preþurile de mai jos NU includ cheltuielile poºtale)

Daniel ºi Împãraþii- 56 lei


Mai sunt disponibile jocuri pentru grupe:

>

ªi nu uitaþi de celelalte jocuri disponibile la proBIsoft: