EKKLESIA-G  un tur parțial al aplicației 
  meniu central

informații biserică

evidență membrii

liste, situații, statistici

vizitarea membrilor

evidențe grupe

corespondență

membri cu situația neclară

foști membrii

documente standard